Трансформация на Mercedes

Не сте вдъх­но­вени от фаб­рично про­из­ве­де­ните авто­мо­били за пъте­ше­ствия? Поглед­нете това. Резултатът от две години майс­торство стана ...

Безшумен круиз

Възможно ли е да се подобри кла­си­че­ски Petterson «Gentleman’s Launch» построен в Швеция през 1938 гoдина? ...

Venus OS v3.30

Днес ви пред­ста­вяме вер­си­ята 3.30 на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

Календар Victron 2024

Всяка година ние, Victron Energy, се сре­щаме с хората, на които изгра­ди­хме някои от нашите най-въл­ну­ващи инста­ла­ции, орга­ни­зи­раме фото­сесия ...

Power lift

Нека започ­нем новата година енер­гично като раз­гле­даме видео­клип, показ­ващ инста­ли­ра­нето на супер-готина частна енер­гийна цен­трала в Румъния. ...

Venus OS v3.10

Добро утро! Предста­вяме новата версия на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

Прогнозиране на слънчева енергия

Ние сме развъл­ну­вани да обявим стар­ти­ра­нето на нова функ­ция за VRM — про­гнозно PV про­из­вод­ство на елек­три­ческа енер­гия от слън­цето. Тази функ­ция съчетава ...

Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated

Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated

ORI121222120
380 лв
In stock
1
Product Details
Марка:Victron Energy
Проекти­рано:Нидерлан­дия
Произве­дено:Индия
Тегло без опа­ковка:1.3 kg
Тегло с опа­ковка:1.5 kg
Размери на кутия:9×20.5×13 cm
Брой в една опа­ковка:5
Брой в един палет:360

The Orion-Tr Smart DC-DC charger is a professional DC to DC adaptive 3-stage charger with built-in Bluetooth.

For use in dual battery systems in vehicles or on boats where the (smart) alternator and the start battery are used to charge the service battery. The unit can be monitored and programmed via Bluetooth and can be remotely controlled via a remote on/off switch and has an engine running detection mechanism.

The Orion-Tr Smart charger can be used in 12V or 24V systems and is suitable for both lead acid and lithium batteries. Models are available up to 400W and unlimited multiple units can be connected in parallel to increase output power.

Suitable for high temperatures up to 55°C with a full rated output up to 40°C.Save this product for later

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Victron Energy Bulgaria
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За партньори
site by