Трансформация на Mercedes

Не сте вдъх­но­вени от фаб­рично про­из­ве­де­ните авто­мо­били за пъте­ше­ствия? Поглед­нете това. Резултатът от две години майс­торство стана ...

Безшумен круиз

Възможно ли е да се подобри кла­си­че­ски Petterson «Gentleman’s Launch» построен в Швеция през 1938 гoдина? ...

Venus OS v3.30

Днес ви пред­ста­вяме вер­си­ята 3.30 на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

Календар Victron 2024

Всяка година ние, Victron Energy, се сре­щаме с хората, на които изгра­ди­хме някои от нашите най-въл­ну­ващи инста­ла­ции, орга­ни­зи­раме фото­сесия ...

Power lift

Нека започ­нем новата година енер­гично като раз­гле­даме видео­клип, показ­ващ инста­ли­ра­нето на супер-готина частна енер­гийна цен­трала в Румъния. ...

Venus OS v3.10

Добро утро! Предста­вяме новата версия на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

Прогнозиране на слънчева енергия

Ние сме развъл­ну­вани да обявим стар­ти­ра­нето на нова функ­ция за VRM — про­гнозно PV про­из­вод­ство на елек­три­ческа енер­гия от слън­цето. Тази функ­ция съчетава ...

Lynx Smart BMS

Lynx Smart BMS

LYN034160200
2 160 лв
На склад
1
Подроб­но­сти за про­дукта
Марка:Victron Energy
Проекти­рано:Нидерлан­дия
Произве­дено:Индия
Тегло без опа­ковка:2 kg
Тегло с опа­ковка:2.19 kg
Размери на кутия:9×30×19 cm
Брой в една опа­ковка:10
Брой в един палет:200

The Lynx Smart BMS is a dedicated Battery Management System for Victron Lithium Smart Batteries. There are multiple BMS-es available for our Smart Lithium series of batteries, and the Lynx Smart is the most feature rich and complete option. Its main features are:

  • Built-in 500A contactor used as a fallback safety mechanism and also suitable as a remote controllable main system switch.
  • Battery monitor, indicating state of charge percentage and more data.
  • Pre-alarm signal: provide a warning before the system shuts down due to -for example- a low cell.
  • Bluetooth for use with our VictronConnect App, for setup and monitoring.
  • Local and remote monitoring using a Victron GX device, for example the Cerbo GX.

The Lynx Smart BMS is part of the modular Lynx Distribution system.

Добави в любими

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Victron Energy Bulgaria
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За партньори
site by